Kích thước:
Màu sắc:
Kiểu dáng:

Áo sơ mi nam tay dài Khatoco màu xanh mã A1MD468T1-CNCR227-2411-D

SKU: A1MD468T1-CNCR227-2411-D/S
468,000₫

Đã bán hết

THông tin sản phẩm

<table cellspacing="0" style="border-collapse:collapse; width:1376px"><tbody><tr><td style="border-bottom:none; border-left:none; border-right:none; border-top:none; height:17px; padding-left:1px; padding-right:1px; padding-top:1px; vertical-align:bottom; white-space:nowrap; width:1376px" class="xl65"><p><img src="//file.hstatic.net/200000404243/file/tailor_tay_dai_50__bamboo__50__polyester_fc1aeffc358346ca8f64029c4803eb6d.jpg"></p><p>&nbsp;</p></td></tr></tbody></table>