Chương trình Thẻ Thành Viên

1. QUYỀN LỢI CỦA CHỦ THẺ

 

 2. CÁC QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG THẺ:

–  Thẻ có giá trị áp dụng cho toàn hệ thống cửa hàng Khatoco trên toàn quốc và website www.thoitrangkhatoco.vn

–  Ưu đãi thẻ thành viên không được áp dụng đồng thời cùng các chương trình khuyến mãi khác thực hiện tại cửa hàng.

–  Đơn hàng đồng phục không được tích lũy doanh thu.

–  Thẻ ưu đãi do Khatoco phát hành và có quyền thay đổi các điều kiện đăng ký.

–  Khatoco không chịu trách nhiệm giải quyết các quyền lợi của khách hàng khi thông tin do khách hàng cung cấp không đầy đủ và chính xác theo yêu cầu khi đăng ký thẻ.

–  Khatoco được quyền gửi thông báo, thông tin về sản phẩm và các chương trình khuyến mãi đến khách hàng.

–  Khatoco có quyền thay đổi cập nhật các điều khoản liên quan đến quyền lợi và ưu đãi thẻ mà không cần báo trước.

–  Khatoco được quyền chấm dứt việc sử dụng thẻ của khách hàng khi đã giải quyết xong các quyền lợi liên quan đến điểm tích lũy của khách hàng.

3. ĐIỀU KIỆN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG

–  Các cơ quan, tổ chức không được tham gia Chương trình với tư cách cá nhân.

–  Khatoco có quyền từ chối cấp thẻ cho các khách hàng khi không cung cấp  đầy đủ các thông tin cần thiết khi thanh toán tiền tại quầy thu ngân.

–  Khi có sự thay đổi các thông tin đã cung cấp ban đầu, khách hàng có trách nhiệm thông báo đến showroom Khatoco trong thời gian sớm nhất có thể. Khatoco không chịu trách nhiệm nếu các ấn phẩm, các phần thưởng gửi tới khách hàng bị thất lạc do sự chậm trễ trong việc thông báo thay đổi thông tin gây ra.

–  Khách hàng sẽ được cấp thẻ tương ứng với giá trị tích lũy mua hàng. Mỗi khách hàng chỉ có duy nhất 01 số thẻ chính thức khi tham gia Chương trình khách hàng thường xuyên của Khatoco. Thẻ được tạo từ hệ thống phần mềm của Khatoco, khách hàng đến mua hàng chỉ cần đọc số điện thoại hoặc tên để được tích lũy điểm và hưởng ưu đãi theo hạng thẻ.

–  Điểm tích lũy trên thẻ không được phép chuyển nhượng, thừa kế hoặc thế chấp, quy đổi thành tiền mặt.

–  Trong trường hợp khách hàng trả lại hàng mua thì số tiền tích lũy trong tài khoản của khách hàng sẽ tự động bị khấu trừ tương đương với giá trị hàng trả lại.