Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành


Năm 2002 cùng với sự ra đời của Tổng Công ty Khánh Việt (Tổng công ty), hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con, công ty TNHH Thương Mại Khatoco (Công ty) được hình thành với mục tiêu tập trung đầu mối tiêu thụ các sản phẩm do các đơn vị, cơ sở thuộc tổ hợp công ty mẹ – công ty con Tổng Công ty Khánh Việt sản xuất.

Hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Thương Mại Khatoco được chia làm 4 hoạt động chính:

  1. Hoạt động kinh doanh thuốc lá,
  2. Hoạt động kinh doanh dệt may (thương hiệu thời trang Khatoco, Kapitano),
  3. Hoạt động kinh doanh đà điểu, cá sấu,
  4. Hoạt động kinh doanh kho vận cho toàn Tổng công ty.

Đối với ngành hàng thời trang, công ty TNHH Thương Mại Khatoco cũng đã có những bước phát triển liên tục trong nhiều năm qua. Từ một đơn vị kinh doanh thương mại đơn thuần, chủ yếu bao tiêu sản phẩm của nhà máy dệt Tân Tiến và xí nghiệp may, đến nay, trải qua hơn 15 năm, thương hiệu Thời trang Khatoco thực sự đã đạt được những bước phát triển cả về chiều rộng, chiều sâu trong toàn chuỗi cung ứng dệt may. Công ty đã chủ động từng bước hoàn thiện và nắm thế chủ động trong từng khâu của hoạt động sản xuất, kinh doanh và hệ thống bán hàng chuyên nghiệp. Thương hiệu Thời trang Khatoco đến nay được biết đến rộng khắp là kết quả của sự phấn đấu không ngừng nghỉ, liên tục cải tiến và đầu tư của công ty để hoàn thiện được chuỗi cung ứng dệt may mang một tầm vóc mới, linh hoạt và mang tính cạnh tranh cao trên thị trường nội địa lẫn xuất khẩu.

Đến nay, hoạt động ngành may thời trang bao gồm: hoạt động cung ứng đầu vào (vải, nguyên phụ liệu), hoạt động thiết kế, hoạt động sản xuất, hoạt động bán hàng, phân phối và hoạt động chăm sóc khách hàng. Có thể nói, chặng đường 15 năm qua, chưa phải là dài, nhưng là cả một quá trình hoàn thiện hệ thống một cách sâu rộng của cả tập thể cán bộ công nhân viên từ rất nhiều đơn vị thành viên trong Tổng công ty để cùng xây dựng một thương hiệu Thời trang nam KHATOCO có uy tín và được ưa chuộng trên thị trường may mặc Việt Nam.