CHƯƠNG TRÌNH TÍCH LŨY TRONG VỤ HÈ 2024

ĐĂNG KÝ NGAY

Thời gian triển khai: từ ngày 01/03 - 31/05/2024.
Phạm vi áp dụng: Đối tác thuộc khu vực thị trường Nghệ An và Miền Bắc.

NỘI DUNG THỰC HIỆN

Trong đó: khung sản lượng kể trên áp dụng cho từng chủng loại áo thun, quần short trên mỗi hóa đơn. Nếu không đủ sản lượng để áp khung chiết khấu mới kể trên, hàng hóa được xuất bán theo chiết khấu cũ.
- Tỉ lệ trả hàng cho áo thun, quần short theo qui định cho mỗi nhóm kể trên.

1. Qui định chính sách bán hàng đối với chủng loại áo thun, quần short:
- Qui định khung chiết khấu (trên giá TB) cho 2 dòng áo thun, quần sort bán trong giai đoạn vụ hè

2. Đối với chủng loại Áo sơ mi:
- Qui định doanh thu áo sơ mi tính thưởng lũy kế theo phân nhóm trong thời gian chương trình

- Doanh thu tính hỗ trợ là doanh thu áo sơ mi bán thường đã bao gồm VAT, lũy kế 3 tháng lượng hàng đã xuất bán ở mỗi giai đoạn chương trình và hàng trả trong vòng 10 ngày kể từ ngày kết thúc mỗi giai đoạn (nếu có)
- Tỉ lệ trả hàng cho áo sơ mi theo qui định chung.
- Hình thức chi hỗ trợ: Cấn trừ công nợ hoặc chuyển khoản. Thuế TNCN phát sinh do khách hàng chi trả.

- Giai đoạn 1: tháng 2 đến tháng 4/2023, đại lý được trả hàng đến 10/5/2023,
- Giai đoạn 1: tháng 2 đến tháng 4/2023, đại lý được trả hàng đến 10/8/2023,
- Công ty chi trả thưởng trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày chốt xong trả hàng sau mỗi giai đoạn
- Các qui định:
+ Đại lý sau khi nhận hỗ trợ không trả hàng. Các khoản hỗ trợ phát sinh thuế TNCN, thuế GTGT do đại lý chi trả
+ Đối với nhóm mua đứt, số lượng áo thun, quần short tăng chiết khấu trong chương trình này không cộng gộp vào sản lượng áp khung chiết khấu cho các mặt hàng chính phẩm khác. Quần Tây, quần kaki theo chính sách bán hàng riêng được cộng gộp để áp khung chiết khấu cho áo sơ mi trong chương trình này.
+ Đại lý không tham gia chương trình hè thì áp dụng các chính sách như qui định đầu năm công ty ban hành.

THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH & QUY ĐỊNH

đăng ký ngay

Thời gian triển khai: từ ngày 01/03 - 31/05/2024.
Phạm vi áp dụng: Đối tác thuộc khu vực thị trường Nghệ An và Miền Bắc.

CHƯƠNG TRÌNH TÍCH LŨY TRONG VỤ HÈ 2024

NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Qui định chính sách bán hàng đối với chủng loại áo thun, quần short:
- Qui định khung chiết khấu (trên giá TB) cho 2 dòng áo thun, quần sort bán trong giai đoạn vụ hè
Trong đó: khung sản lượng kể trên áp dụng cho từng chủng loại áo thun, quần short trên mỗi hóa đơn. Nếu không đủ sản lượng để áp khung chiết khấu mới kể trên, hàng hóa được xuất bán theo chiết khấu cũ.
- Tỉ lệ trả hàng cho áo thun, quần short theo qui định cho mỗi nhóm kể trên.
2. Đối với chủng loại Áo sơ mi:
- Qui định doanh thu áo sơ mi tính thưởng lũy kế theo phân nhóm trong thời gian chương trình
- Doanh thu tính hỗ trợ là doanh thu áo sơ mi bán thường đã bao gồm VAT, lũy kế 3 tháng lượng hàng đã xuất bán ở mỗi giai đoạn chương trình và hàng trả trong vòng 10 ngày kể từ ngày kết thúc mỗi giai đoạn (nếu có)
- Tỉ lệ trả hàng cho áo sơ mi theo qui định chung.
- Hình thức chi hỗ trợ: Cấn trừ công nợ hoặc chuyển khoản. Thuế TNCN phát sinh do khách hàng chi trả.
- Giai đoạn 1: tháng 2 đến tháng 4/2023, đại lý được trả hàng đến 10/5/2023,
- Giai đoạn 1: tháng 2 đến tháng 4/2023, đại lý được trả hàng đến 10/8/2023,
- Công ty chi trả thưởng trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày chốt xong trả hàng sau mỗi giai đoạn
- Các qui định:
+ Đại lý sau khi nhận hỗ trợ không trả hàng. Các khoản hỗ trợ phát sinh thuế TNCN, thuế GTGT do đại lý chi trả
+ Đối với nhóm mua đứt, số lượng áo thun, quần short tăng chiết khấu trong chương trình này không cộng gộp vào sản lượng áp khung chiết khấu cho các mặt hàng chính phẩm khác. Quần Tây, quần kaki theo chính sách bán hàng riêng được cộng gộp để áp khung chiết khấu cho áo sơ mi trong chương trình này.
+ Đại lý không tham gia chương trình hè thì áp dụng các chính sách như qui định đầu năm công ty ban hành.

THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH
& QUY ĐỊNH

ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG

Thông tin được ghi nhận thành công.
 Xin cảm ơn!