CHƯƠNG TRÌNH ÁO MƯA THÁNG 6 CÙNG THỜI TRANG KHATOCO

ĐĂNG KÝ NGAY

Thời gian triển khai: Áp dụng trong tháng 6/2024.
Phạm vi áp dụng: Áp dụng đại lý thuộc khu vực Hồ Chí Minh và Cần Thơ.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Nội dung chương trình:
- Đại lý nhận 20 áo mưa vải nhựa mỗi 9 triệu đồng doanh thu theo hóa đơn
Thời gian nhập hàng: 1/06-25/06.
- Đại lý làm chương trình cho người mua hàng Khatoco : Hóa đơn mua hàng KTC 500k tặng 1 áo mưa.
Thời gian chương trình cho người tiêu dùng: 25/06-15/07/2024

2. Thực hiện CT cho người tiêu dùng tại đại lý:
-Thực hiện tại đại lý đạt điều kiện nhận tối thiểu 40 áo mưa trong thời gian nhập hàng.
- Công ty hỗ trợ in standy nội dung chương trình tại đại lý.

3. Các quy định chương trình:
- Hàng nhập trong chương trình không trả.
- Doanh thu căn cứ xuất quà tặng là doanh thu bao gồm VAT hàng chính phẩm bán thường, sau khi trừ hàng trả.
- Quần Tây, kaki tăng chiết khấu theo chính sách bán hàng được tính vào doanh thu chương trình này.

đăng ký ngay

Thời gian triển khai: Áp dụng trong tháng 6/2024.
Phạm vi áp dụng: Áp dụng đại lý thuộc khu vực Hồ Chí Minh và Cần Thơ.

CHƯƠNG TRÌNH ÁO MƯA THÁNG 6 CÙNG THỜI TRANG KHATOCO

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Nội dung chương trình:
- Đại lý nhận 20 áo mưa vải nhựa mỗi 9 triệu đồng doanh thu theo hóa đơn.
Thời gian nhập hàng: 1/06-25/06.
- Đại lý làm chương trình cho người mua hàng Khatoco : Hóa đơn mua hàng KTC 500k tặng 1 áo mưa.
Thời gian chương trình cho người tiêu dùng: 25/06-15/07/2024.

2. Thực hiện CT cho người tiêu dùng tại đại lý:
-Thực hiện tại đại lý đạt điều kiện nhận tối thiểu 40 áo mưa trong thời gian nhập hàng.
- Công ty hỗ trợ in standy nội dung chương trình tại đại lý.

3. Các quy định chương trình:
- Hàng nhập trong chương trình không trả.
- Doanh thu căn cứ xuất quà tặng là doanh thu bao gồm VAT hàng chính phẩm bán thường, sau khi trừ hàng trả.
- Quần Tây, kaki tăng chiết khấu theo chính sách bán hàng được tính vào doanh thu chương trình này.

ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG

Thông tin được ghi nhận thành công.
 Xin cảm ơn!