Công ty TNHH Thương mại Khatoco

Về Công ty TNHH Thương mại Khatoco


Được thành lập vào ngày 01/7/2002, là đơn vị thành viên của Tổng công ty Khánh Việt.

Ngành hàng thời trang là một trong những ngày kinh doanh chính của công ty.

Dịch vụ chúng tôi cung cấp:

  • Sản xuất và kinh doanh hàng thời trang công sở nam
  • Thực hiện các đơn hàng xuất khẩu
  • Thực hiện các đơn hàng đồng phục cho các doanh nghiệp, công ty trong nước.
  •  

GIẢI THƯỞNG & CHỨNG NHẬN

  • Giải thưởng Thương Hiệu Quốc Gia 2016
  • Nhiều năm liền đạt danh hiệu Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao năm 2006, 2007, 2008, 2011, 2013,2015, 2016
  • Giải thưởng Sao vàng Đất Việt năm 2010, 2011,2013, 2016
  • Giải thưởng Thương hiệu Việt 2011
  • Liên tục nhiều năm được đánh giá là một trong 200 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500) từ năm 2008 tới 2016.