Hệ thống cửa hàng
Địa chỉ

195 đường Ba Cu, Phường 04, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 0254 3583989