Hệ thống cửa hàng
Địa chỉ

80C Quang Trung, Phường Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hoà

Điện thoại: 0258 3527776