Hệ thống cửa hàng
Địa chỉ
Số 259A Hai Bà Trưng, Quận 3, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0286 6838436