Hệ thống cửa hàng
Địa chỉ
06 Nguyễn Ảnh Thủ, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 66502070