Showroom 50 Nguyễn Trãi, Cần Thơ – Thời trang nam Khatoco

Hệ thống cửa hàng
Địa chỉ

50 Nguyễn Trãi, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Điện thoại: 0292 3748687