Hệ thống cửa hàng
Địa chỉ

1-3A Mậu Thân, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Điện thoại: 0292 3732062