Hệ thống cửa hàng
Địa chỉ

168 Nguyễn Thái Học, Ngô Mây, Thành Phố Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại: 0256 6250039