Hệ thống cửa hàng
Địa chỉ

61 Hà Hoàng Hổ, Phường Mỹ Xuyên, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Điện thoại: 0296 3981118