Đoàn cơ sở Khatoco và Bưu điện Khánh Hòa ký kết hợp tác "Kết nối doanh nghiệp"

Ngày 25-6, Đoàn cơ sở Tổng Công ty Khánh Việt (Khatoco) và Bưu điện tỉnh tổ chức lễ ký kết “Kết nối doanh nghiệp - DN”. Đây là chương trình thực hiện bán sản phẩm chéo giữa 2 DN, thu hút hàng nghìn đoàn viên của 2 đơn vị tham gia.

Theo kế hoạch, sản phẩm của Khatoco là hàng may mặc và thịt đà điểu, sản phẩm của Bưu điện tỉnh là bảo hiểm xe máy PTI với giá 60.000 đồng/năm. Đoàn cơ sở Bưu điện tỉnh sẽ căn cứ vào danh sách các điểm nhà máy và nơi làm việc của Khatoco trên địa bàn tỉnh để tổ chức quảng bá và bán trực tiếp sản phẩm vào các giờ ăn ca hoặc tan ca. Đối với các nhà máy ở địa bàn xa, Đoàn cơ sở Khatoco thông báo danh sách đăng ký mua, chuyển cho Bưu điện tỉnh để thực hiện bán sản phẩm. Trong khi đó, Đoàn cơ sở Khatoco sẽ căn cứ số liệu Đoàn cơ sở Bưu điện tỉnh đăng ký để cung ứng sản phẩm; đồng thời tặng phiếu ưu đãi giảm 20% với hàng may mặc, giảm 10% với hàng thịt đà điểu.

khatoco-vnpost-ket-noi-doanh-nghiep-2016

Đoàn cơ sở Khatoco và Bưu điện tỉnh ký cam kết

Ông Phan Trường Minh - Bí thư Đoàn cơ sở Khatoco cho biết, trong giai đoạn hiện nay, ngoài việc nâng cao chất lượng hoạt động phong trào gắn với tâm tư nguyện vọng của tuổi trẻ, tính xung kích của đoàn thanh niên trong việc góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của đơn vị cũng ngày càng được chú trọng, đặc biệt là đối với các đơn vị đoàn thuộc khối DN. “Tôi hy vọng kết quả đạt được sẽ là tiền đề để đoàn thanh niên hai đơn vị tiếp tục nghiên cứu, triển khai thêm những chương trình kết nối DN tương tự với những sản phẩm, dịch vụ mới, đa dạng hơn, góp phần quảng bá thương hiệu và mang lại hiệu quả kinh doanh tốt hơn cho từng đơn vị”, ông Minh nói.

Ông Nguyễn Duy Khánh - Bí thư Đoàn cơ sở Bưu điện tỉnh cho biết, hiện nay, nhiều DN phát triển kinh doanh bằng cách ký cam kết tiêu thụ sản phẩm của nhau. Đây là một mô hình khá hay giúp các DN cùng nhau phát triển. Lợi thế của Bưu điện tỉnh và Khatoco là đoàn viên, thanh niên khá đông. Việc ký cam kết tiêu thụ sản phẩm chéo sẽ thể hiện vai trò, ý thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên đối với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của từng đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016.

Đánh giá về cách làm này, ông Phan Đình Cương - Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh cho rằng, tuy kế hoạch thực hiện trong thời gian ngắn, sản phẩm bán được với doanh thu không lớn nhưng sẽ là bước khởi đầu tốt đẹp, tạo ra mô hình hoạt động mới trong đoàn thanh niên, thể hiện tốt vai trò của đoàn viên, thanh niên đối với quá trình phát triển kinh tế của đất nước

Chương trình bán sản phẩm chéo sẽ diễn ra từ ngày 1/7 đến 15-7. Dự kiến số tiền bán được từ sản phẩm của Khatoco là 150 triệu đồng, sản phẩm của Bưu điện tỉnh là 129 triệu đồng, trong đó mỗi đoàn cơ sở sẽ đóng góp 15 triệu đồng để làm chương trình từ thiện xã hội.